Stacks Image 14254
Jag arbetar för tillfället på Teaterhögskolan i Malmö där jag undervisar i ämnet Röst, tal och textgestaltning.
Förra året flyttade jag hem till Skåne igen från Norrbotten där jag bott i femton år. De senaste åren i norr var jag kyrkomusiker i Luleå.
Jag har en examen som sångsolist och har varit verksam som sångare och skådespelare.
På min fritid studerar jag och övar mina instrument, kyrkorgel och viola da gamba.
Sprid gärna mina texter genom Facebook!
Aktuellt:
  • Jag slutredigerar min text "Flyktpunkt". En berättelse om två särlingar i 70-talets Lund som båda önskar att de kunde älska varandra.
  • En del av min forskningstid på Teaterhögskolan i Malmö har jag nu avsatt till ett projekt om svenska språkets prosodi i nykomponerad vokalmusik.
  • Tonsättaren Cecilia Franke och jag arbetar just nu med några beställningsverk.

Tonsatta dikter

Följande dikter har tonsatts av Cecilia Franke, diplomand från kompositionslinjen vid Musikhögskolan i Malmö. Länkarna tar dig till text och information.

Metafysik
Två sopraner och två cellister. (2015)

Röstfragment
Åttastämmig blandad kör. Uruppförd juni 2015 av Sankt Johannes Kammarkör under ledning av Karin Oldgren, Stockholm.
Verket har blivit antaget för utgivning på Bo Ejeby Förlag.

Övervakningskamera, en sonett
Sexstämmig damkör. Uruppförd i februari 2017 under Lund Contemporary 2017 som en del av Lunds Universitets 350-års jubileum. Verket framfördes av Carolinae Damkör, dirigent Ulrika Emanuelsson, Lund. Sveriges Radio P2 Live spelade in konserten.

Jag skall vara
Violin, cello , piano och fyrstämmig blandad kör. Under repetition, uruppförande sommaren 2017.

Närliggande projekt

Till hösten skall jag vara solist i en uppsättning av Cavalieris Rappresentatione di anima et di corpo tillsammans med en ensemble barrockmusiker. Verket anses av en del vara den första operan.