förteckning över olika slags dikter:

  

lyriska dikter:

  
VARNING! Dikt är vanebildande!