vid betraktande av


formel
Hubbleparametern H(z)
bestämmer hastigheten
av universums expansion,
där ω = tätheten av materia, ungefär = 0,27
λ = kosmologisk konstant, ungefär = 0,73
och 1/H0 ungefär=13 775 miljoner år.

http://www.math.kth.se/~lang/avstand.htm
vörtlimpans metaforiska russin
jäser alltid ut
i ett evigt expanderande bröd
slungar korintögon
mot Betraktarens hjärta

ett hål i väggen
och i rummets mörka perspektiv
ser jag spegelvänt
ser jag allting ställt på huvudet
av nålsspetsen
där legioner av änglar dansar

envoi:
jag är en kamera
jag säljer mina svin för pärlor
låter jante få en wictor över kritiken