Fundera
på detta
med hjälp av min…


DIKTSVAMLING
en omakalös
hopskramling
utformad till en
biktsamling
författad av en
lillgamling