VARNING!
dikt är vanebildande

förteckning över olika slags dikter:

lyriska dikter: