konstans i de små regionerna

vad jag än gör här i livet
faller jag mot centrum
störtar jag

i fria fallet på nöjesfältet,
i möten med andra
eller när jag sitter ensam på stolen
spelar ingen roll
gör ingen skillnad
accelerationen mot centrum
är alltid konstant

ökningen aldrig större
accelerationen aldrig mindre
i fallet
när jag förlorar all respekt
när jag felar i smått

konstanten är alltid
nästan
tio meter per sekundkvadrat


Den svaga ekvivalensprincipen kan därför formuleras på ett annat sätt:
fritt fallande objekt beter sig på samma sätt
under påverkan av likformig acceleration som under påverkan av gravitation.
Man måste dock begränsa sig till så små regioner av rummet
att gravitationskraften kan anses konstant.