en orimlig dikt

var finns de rimord jag behöver nyttja
för jag har inte glosor nog att rimma
jag simmar genom ordmusikens gyttja
för jag får inte orden till att rimma
en timma har jag sökt få allt perfekt
ska det till tvång för att få vers att rimma
ska det ta lång tid innan jag har knäckt
den sång jag inte klarat av att rimma
i dimma ligger ännu dessa ord
som för mig in i rimsmedernas hjord
vem kan ge tips på rim till ordet ”rimma”