Om Norrfjärdens kyrka och orgel

Norrfjärdens kyrka är en kyrkobyggnad i Norrfjärden en mil norr om Piteå. Den är församlingskyrka i Norrfjärdens församling i Luleå stift.
Norrfjärdens församling avsöndrades från Piteå landsförsamling 1915. I samband med detta byggdes en träkyrka efter ritningar av Torben Grut. Denna kyrka totalförstördes i en brand 1963.
På samma plats som gamla kyrkan uppfördes en tegelkyrka, ritad av Göte Lundström, som stod färdig 1967.

Orgel

För att lära sig de gamla mästarnas arbetssätt inför en kommande restaurering av orgeln i Övertorneå kyrka, Norrbotten, ville man bygga en kopia i nytt material av orgeln i Tyska Sankta Gertruds kyrka i Stockholm. Repliken skulle åskådliggöra utseende vid mitten av 1600-talet efter Herman & Eisenmengers ombyggnad 1647-1651. Som utgångspunkt användes ett avsyningsprotokoll upprättat 1684 av Gustaf Düben. Instrumentet skulle tillverkas av samme orgelbyggare som sedan skulle ta itu med orgeln i Övertorneå, Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.

Orgeln gavs 36 stämmor uppdelade på fyra verk, tre manualer med svarta undertangenter och pedal.
Tonhöjd: korton.
Tempereringen gjordes enligt dåtida praxis i medelton.
Tonomfång: manual C, D, E, F-c³ + subsemitoner diss/ess, diss¹/ess¹ & diss²/ess² & bruten stor oktav, pedal C, D, E, F-d¹ + subsemitoner diss/ess & bruten stor oktav.

Dock gjordes ett tillägg i förhållande till originalet: ett regalverk, som placeras i orgelns bröst och spelas via huvudverkets manual. Detta som en hyllning till Paulus Müller från Spandau, den ursprunglige orgelbyggaren i Tyska kyrkan. Invigningen ägde rum 1:a söndagen i advent 1997.