röstfragment

jag hör dina ord
och lyssnar
och fångar det du inte säger
rösten bär mer än ord

att lyssna är en vana
svår att lägga bort

om du inte använder orden
blir du stum
du förblir oberörd
om du inte lyssnar

Hallå, du där!
Jag lyssnar.

Sanningen är sällan trolig
verkligheten väcker tvivel.
Fantasin är ofelbar
och behöver inte finnas på.

Hallå, du där!
Tala. Skriv.
Jag lyssnar.
Dina ord bär min röst.
Stacks Image 71