jag skall vara

jag är
i båten på havet
på bänken i parken
jag är
är där
jag är
på bänken i parken
i smutsen på gatan
vid bordet i skolan
i rummet på förläggningen
på mattan på golvet

jag är
är där
jag är

där jag är
färdas
ligger
sitter
läser
tigger
är jag

Var är du?
Var är din bror?

– Det vet jag inte,
ska jag ta hand om min bror?
Det är
mitt hav
min stad
mitt land.

–––––––––––––––––––
Kommentar:

Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig... (2 Mos 3:14b)
Det hebreiska gudsnamnet vilar i flera tidsaspekter av verbet ”att vara”,
mångtydigheten är svår att översätta till svenska språket.
I den judiska bönen Världens Herre – Adon Olam sjungs:
”du var i begynnelsen, du är, du skall vara”.
I lovprisningen från den tidiga kristna kyrkan hör vi:
"såsom det var av begynnelsen, nu är, och skall vara”.
אהיה אשר אהיה –ehyeh asher ehyeh (2 Mos 3:14a)
Stacks Image 63

Översikt av partitursida

Stacks Image 65