Lars-Magnus Magnusson, sångare och teaterarbetare med musikerexamen i sång vid Musikhögskolan i Malmö.
Lars-Magnus har tidigare varit sånglärare på Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet, där han nu undervisar i röst- och textgestaltning. Under sin tid som kyrkomusiker i Nederluleå församling studerade han Skapande svenska vid Luleå tekniska universitet, studier han sedan fortsatt parallellt med sin undervisning på Teaterhögskolan.