diagnys

ditt liv har poler,
sa hon
två poler sa hon

nej, mitt liv
mitt liv har
mitt liv har fyra poler, nej sex
eller ska vi säga
åtta
sju
nio

så här var det:

du rör dig mellan två poler
säger kvinnan i vit rock
– som en meridian, säger jag
–hursa säger kvinnan i vit rock
– som en middagslinje
– förlåt? säger hon
– en längdgrad, en longitud, en storcirkel
hon antecknar i sitt block
andra människor håller sig, säger hon
mellan polerna, säger hon
mitt emellan polerna
– aha, som en ekvator? säger jag

är andra människor som ekvatorn?
kan de inte vara som nordpolen
kan de vara som sydpolen?
menar kvinnan att det finns en slags människor
och så jag

så kan det inte vara
lite över sju miljarder,
var och en på sitt ställe på globen

pendlande
stillastående
i rörelse

om jag nu är en meridian
(kvinnan kunde inte ge mig svaret)
men anta att jag är en meridian
som går mellan polerna
är jag nollan i Greenwich
eller är jag själva datumgränsen
mellan dag och natt, mellan ett sekel och ett annat
nej, så dumt

vän av o-ordning som jag är
säger jag
varför ska jag nöja mig med två poler?

ditt liv har två poler, sa hon
två poler sa hon

nej, mitt liv
mitt liv har
mitt liv har fyra poler, nej sex

eller ska vi säga
åtta
sju
nio