rosor är röda, eller hur!

Någon har skrivit detta i mitt poesialbum.
VEM är den skyldige?


rovor äro gröda
fioler äro grå
snultror äro blöta
och måns likaså

förnuft är kuriosa
hemioler äro få
simulatorn är en glosa
där du kan hitta på

violer äro röda
rosor äro blå
verser äro prosa
så vitt du kan förstå


NE säger om snultror:
1 fisk vanl. förekommande i tångregionen:
grässnultra; stensnultra
2 'snyltgäst; snultra (efter fiskens mun)'
'