Några av mina texter som tonsatts av Cecilia Franke:

Översättarens efterord
Beställningsverk för Hjorthagens Kammarkör och Stockholms Saxofonkvartett. Uruppförande 20 oktober, kl 15.00 i Hjorthagskyrkan, Stockholm.

Röstfragment
Åttastämmig blandad kör. Uruppförd juni 2015 av Sankt Johannes Kammarkör under ledning av Karin Oldgren, Stockholm.
Verket har blivit antaget för utgivning på Bo Ejeby Förlag i en omarbetad version på engelska.

Övervakningskamera, en sonett
Sexstämmig damkör. Uruppförd i februari 2017 under Lund Contemporary 2017 som en del av Lunds Universitets 350-års jubileum. Verket framfördes av Carolinae Damkör, dirigent Ulrika Emanuelsson, Lund. Sveriges Radio P2 Live spelade in konserten.

Jag skall vara
Violin, cello , piano och fyrstämmig blandad kör. Under repetition, uruppförande sommaren 2019.
Metafysik
Två sopraner och två cellister. (2015)