Lars Magnusson – studier i renässansens idévärld

Under några år studerade jag den europeiska renässansens idé- och kulturhistoria vid Uppsala universitet, Campus Gotland.
Jag anmälde mig till en kurs, "Shakespeare och hans tid", men fortsatte att läsa mer och mer och hann till sist skriva stora delar av min C-uppsats innan musiken tog överhand.
Mitt fokus hamnade på två områden: "sexualiteter/queer/genus" och "tidigmodern italiensk komedi", dessa visade sig ha ett stort antal beröringspunkter. (C-uppsatsen var en studie av queera identiteter i tidig italiensk komedi.)

Nedan finns två flikar:
  • Min B-uppsats och några längre texter.
  • Kortare essäer och kåserier.

Här kommer du åter till hemsidan

Snabbval för den som är intresserad av Shakespeare eller av sexualiteter.