Uppdatering pågår

Lars-Magnus Magnusson
Sångare, instrumentalist, teaterarbetare, poet
Stacks Image 14854

Aktuellt

Sommaren 2021.Tillsammans med tonsättaren Cecilia Franke arbetar jag på verket Tesserae för Ensemble Laude Novella. Grundtanken är skärvor av olika format – text, musik, tal, bild – som slumpmässigt kombineras. Ensemble Laude Novella musicerar på medeltidsinstrument, tonsättningarna klingar nutida. Mina texter leker i traditionen "gnomisk dikt": Se dina skärvor i olika perspektiv.

Augusti 2019. Verket Jag skall vara uruppförs i Hellvi kyrka på Gotland i Cecilia Frankes tonsättning av min text. Grunden till texten är Kains kalla replik som också klingar i nutiden: "Ska jag ta hand om min bror?"

Mars 2019. Dikten översättarens efterord, tonsatt av Cecilia Franke framförs i Stockholms konserthus. Hjorthagens Kammarkör och Stockholms Saxofonkvartett under ledning av Karin Oldgren. Länk till framförandet (youtube)

Körverket Voicefragments, har blivit antaget på Bo Ejebys förlag. Jag och tonsättaren Cecilia Franke korrekturläser.

Se mer i fliken "Mitt samarbete med tonsättaren Cecilia Franke"