Stacks Image 14690
Lars-Magnus Magnusson
Sångare, instrumentalist, skådespelare, skribent.
Jag arbetar för tillfället på Teaterhögskolan i Malmö där jag undervisar i röst, tal och textgestaltning. Förra året flyttade jag hem till Skåne från Norrbotten där jag bott i femton år och bland annat ägnat mig åt kyrkomusik och litterärt skrivande.
Jag skriver.
Jag undervisar.
Jag övar mina färdigheter i sång, orgel och viola da gambaspel.
Sprid gärna mina texter genom Facebook!

Här finner du några av mina texter

Länkar till noveller, poesi, kåserier, sakprosa

Aktuellt
 • Jag slutredigerar min text "Flyktpunkt". En berättelse om två särlingar i 70-talets Lund som båda önskar att de kunde älska varandra.
 • En del av min forskningstid på Teaterhögskolan i Malmö har jag nu avsatt till ett projekt om svenska språkets prosodi i nykomponerad vokalmusik.

  Tonsatta dikter

  Följande dikter har tonsatts av Cecilia Franke. Cecilia Franke är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö där hon avlagt en dubbel mastersexamen i komposition. Länkarna tar dig till text och information.

  Metafysik
  Två sopraner och två cellister. (2015)

  Röstfragment
  Åttastämmig blandad kör. Uruppförd juni 2015 av Sankt Johannes Kammarkör under ledning av Karin Oldgren, Stockholm.
  Verket har blivit antaget för utgivning på Bo Ejeby Förlag.

  Övervakningskamera, en sonett
  Sexstämmig damkör. Uruppförd i februari 2017 under Lund Contemporary 2017 som en del av Lunds Universitets 350-års jubileum. Verket framfördes av Carolinae Damkör, dirigent Ulrika Emanuelsson, Lund. Sveriges Radio P2 Live spelade in konserten.

  Jag skall vara
  Violin, cello , piano och fyrstämmig blandad kör. Under repetition, uruppförande sommaren 2017.

  Närliggande projekt

  Till hösten skall jag vara solist i en uppsättning av Emilio de' Cavalieris Rappresentatione di anima et di corpo (1600) tillsammans med en ensemble barockmusiker. Verket anses av en del (särskilt av Cavalieri själv) vara den första operan.